Det gamle hus i Uggerby

Maj 2016.

Huset er solgt.

 

Mandag den 29. februar 2016.

De kreative piger tog de nye lokaler i brug, på Solhjem.

Torsdag den 3. februar 2016, startede det første hold trædrejere, selv om der var små justeringer og man måtte lede lidt efter værktøjet, så gik starten rimelig.

Februar 2016.

Lokalerne er ved at være klar til indflytning. Der har været mange der har hjulpet med at bryde ned, bygge op, male, lægge gulv og alt det andet der skal laves.

Der har været over 30 frivillige der har brugt kræfter på at få vores lokaler til at se rigtig flotte ud.

STOR TAK til alle.

Vi glæder os meget til at flytte i uge 8.

December 2015.

Vi var lidt for optimistiske, med hensyn til flytnings dato, vi må vente til uge 8, før vi kan være klar til at flytte, så opstart i nye lokaler vil først blive efter vinterferien.

November 2015.

Hurra hurra.

Nu er det en realitet, vi kan flytte i nye lokaler, til kursus start januar 2016.

Marts 2015.

Det ser ud til at lykkedes nu,  ”Aktivitetscenteret Solhjem” i Bjergby, har lovet at vi kan leje os ind hos dem. 

Bestyrelsen ser det som et rigtig godt sted, hvor vi kan samle alle vores aktiviteter og også have plads til nye aktiviteter. 

Der er allerede nu forespørgsel om pilefletkursus for øvede, træsløjt for drenge og piger. 

Når vi får os etableret i de nye lokaler, vil vi sætte disse ønsker på programmet.

December 2014.

Det har vist sig at det ikke er så lige til at finde ca. 2 mill. til et nyt hus. Der har været drøftelser om køb af et andet hus, det er også stillet i bero.

Det gamle alderdomshjem "Solhjem i Bjergby, er til salg. Der er en gruppe borger der er parat til at oprette en selvejende institution, der på sigt skal fungere som et samlingssted for mange forskellige hobby aktiviteter.

Uggerby Husflid har lagt billet ind, på at leje ca. 200 m², til træværksted og kreative håndarbejder.

 

Maj 2014

Vi er nu begyndt at finde fonde, der kunne tænkes at ville støtte os, med økonomi.

 

Januar 2014

Vi har nu modtaget tegninger, til vores nye Skolebygning, se dem på opslag inde i det Kreative værksted, på skolen.

Vi vil meget gerne have kommentare til forslaget.

Arbejdet med at skaffe økonomi til hele projektet, går nu igang.

 

September 2013

Torsdag d. 19. september, havde Uggerby Husflidsskole, inviteret Fritids- og kulturudvalget, samt nuværende byråds politikkere i Hjørring Kommune, til møde. Formålet var at skabe opmærksomhed om Uggerby Husflid, der ellers lever en lidt ubemærket tilværelse. Dels fordi den hverken er stor eller prangende, og fordi den klarer sig selv uden de store problemer.

Af de indbudte mødte der 3. Svend Bertelsen, formand for Fritids- kulturudvalget Morten Petersen, fra Teknik- og miljøudvalget, samt den lokale byråds kandidat Karsten Weinkouff.

Huset blev besigtiget og under kaffe og brød blev situationen diskuteret. Der er ingen tvivl, huset trænger meget til en fornyelse, der er ligeledes for lidt plads, til aktiviteterne.

Normalt ville kommunen pege på egne, bestående bygninger, men dels er der en lang forhistorie knyttet til Uggerby Husflid, og værkstedet med drejebænke kan ikke bruges til andre formål, da drejebænkene er meget tunge, og nærmest er støbt fast.

Skolen vurderer det vil koste omkring 1 mio. at bygge nyt. Uggerby Husflids bestyrelse, håber at få støtte fra, Hjørring Kommunen og fonde, mens de fremmødte politikkerne pegede på LAG midler som en mulighed.

De sidende politikkere foreslog at Hjørring Kommune, evt. kunne tegne et par streger, til en ny bygning, så man havde noget at arbejde videre med, mens Karsten Weinkouff, mente det var bedre at spørge et byggefirma, så er der hurtigt kan komme noget helt konkret, så vi ved hvad det koster, for derefter at komme videre. Karsten vil prøve at kontakte et lokalt byggefirma, om hjælp til at tegne og beregne projektet.

Når Uggerby Husflid, har fået en ide om hvad projektet kan komme til at koste, skal der selvfølgelig også findes penge, skolen vil hurtigst mulig, gå i gang med at søge fonde og LAG midler, samtidig med at Uggerby Husflid selv kan bidrage med lidt økonomi.

 

September 2013.

Bestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, der nu trækker i "arbejdstøjet". Der skal bestemmes hvordan den nye bygning skal se ud, og som en meget vigtig del, skal fremskaffes økonomi til hele byggeprocessen.

September 2013.

Forhåndstilladelse er givet.

April 2013

Ansøgning om forhåndstilladelse, hos myndighederne, til at fjerne eksisterende bygning og opføre en ny på grunden.

 

2013

Som det kan ses på vores kære Husflids Skole, har den været flittigt brugt, i mange år.

Selv om alle brugere af skolen, gennem årene, har værnet om den, er den ved at være slidt ned til "sokkeholderene".

Bestyrelsen har igennem længere til, drøftet frem og tilbage, om der skal en total renovering til eller der skal bygges nyt.

Begge dele koster mange penge, så bestyrelsen har valgt at arbejde videre på, ideen om at bygge nyt.

På denne side vil vi orientere om status, for byggeprocessen.

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at hjælpe os, så giv os et lille praj på mail.